Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam
Tên cảng bến Loại cảng Kiểu cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Tên cảng bến Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
1 Năm Chỉ 60 / 15 VCĐ Xã Hòa Hiệp , Huyện Tân Biên , Tỉnh Tây Ninh Tổng hợp Tổng hợp
2 Phước Trung 30 / 15 VCĐ Xã Phước Vinh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
3 Phước Vinh 40 / 20 VCĐ Xã Phước Vinh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
4 Trung Dân 40 / 20 VCĐ Xã Phước Vinh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
5 Băng Dung 40 / 15 VCĐ Xã Phước Vinh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
6 Đức Lợi 60 / 20 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
7 Bến Trường 50 / 20 VCĐ Xã Hảo Đước , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
8 Nhà máy TANIMIX 51 / 15 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
9 Quang Trung 30 / 15 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
10 Trí Bình 110 / 15 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
11 Long Thái Hòa 40 / 10 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
12 Tân Thái Hòa 25 / 10 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
13 Huỳnh Vương 57.01 / 10 VCĐ Xã Trí Bình , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
14 Thu Phát 60 / 15 VCĐ Xã Thành Long , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
15 Phú Quốc 165 / 15 VCĐ Xã Thành Long , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
16 Thành Hưng 50 / 15 VCĐ Xã Ninh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
17 Bến Cây 32 / 20 VCĐ Xã Ninh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
18 Hùng Hiệp Phát 60 / 15 VCĐ Xã Ninh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
19 Ninh Điền 137 / 14 VCĐ Xã Ninh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
20 Phân bón Đất Phúc 100 / 20 VCĐ Xã Long Vĩnh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa


Thiết kế và phát triển bởi Cảng vụ Tây Ninh phối hợp cùng Trung Tâm giám sát điều hành kinh tế xã hội tập trung Tỉnh Tây Ninh - Version 1.0