Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam
Tên cảng bến Loại cảng Kiểu cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Tên cảng bến Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
21 Vạn Phúc 100 / 20 VCĐ Xã Long Vĩnh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
22 Gò Chai 90 / 15 VCĐ Xã Long Vĩnh , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
23 Hoàng Dung 50 / 10 R. Tây Ninh Xã Thanh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
24 Hải Đăng 100 / 10 R. Tây Ninh Xã Thanh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
25 Ngọc Lợi 30 / 10 R. Tây Ninh Xã Thanh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
26 Ngọc Thảo 45 / 10 R. Tây Ninh Xã Thanh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
27 Thanh Hoàng Phúc 100 / 10 R. Tây Ninh Xã Thanh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
28 Nguyễn Huynh 50 / 10 R. Tây Ninh Xã Thanh Điền , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
29 Long Hải Sơn 5 150 / 100 S.Bồ Hum Xã Tân Hà , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
30 Liên Hoàng 200 / 20 S.Bồ Hum Xã Tân Hà , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
31 Cát Giang 125 / 30 S.Tha La Xã Suối Dây , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
32 Hải Hà 160 / 30 S.Tha La Xã Suối Dây , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
33 Hải Hà 2 15 / 100 S.Tha La Xã Tân Hiệp , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
34 Quang Vinh 40 / 20 S.Tha La Xã Tân Hưng , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
35 Tây Bắc 36 150 / 50 S.Tha La Xã Tân Hưng , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
36 Kim Đắc 150 / 50 S.Tha La Xã Tân Hưng , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
37 Tân Hưng 25 / 35 S.Tha La Xã Tân Hưng , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
38 Quang Vinh 2 100 / 50 S.Tha La Xã Tân Hưng , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
39 Suối Dây 35 / 20 S.Tha La Xã Tân Phú , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
40 Tha La 35 / 20 S.Tha La Xã Tân Phú , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa


Thiết kế và phát triển bởi Cảng vụ Tây Ninh phối hợp cùng Trung Tâm giám sát điều hành kinh tế xã hội tập trung Tỉnh Tây Ninh - Version 1.0