Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam
Tên cảng bến Loại cảng Kiểu cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Tên cảng bến Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
41 Trung Giang 35 / 20 S.Tha La Xã Thạnh Đông , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
42 Tân Việt Úc 150 / 30 S.Tha La Xã Suối Dây , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
43 Huy Thiện 60 / 45 S.Tha La Xã Suối Dây , Huyện Tân Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
44 Bến K9 100 / 50 H. Dầu Tiếng Xã Phước Minh , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
45 Bến K7 100 / 50 H. Dầu Tiếng Xã Suối Đá , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
46 Bến K4 85 / 50 H. Dầu Tiếng Xã Phước Minh , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
47 Xuân Cầu 150 / 10 H. Dầu Tiếng Xã Phước Minh , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
48 Bến K1 100 / 50 H. Dầu Tiếng Xã Phước Minh , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
49 Phú Quân 1 200 / 10 R. Bà Hảo Xã Suối Đá , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
50 Hiệp Nhơn 80 / 10 R. Sơn Xã Hiệp Thạnh , Huyện Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
51 Cầu Đá Hàng 100 / 10 R. Đá Hàng Xã Thạnh Đức , Huyện Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
52 Cầu Bàu Nâu 30 / 8 R. Bàu Nâu Xã Thạnh Đức , Huyện Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
53 Hữu Tài 40 / 8 R. Kênh xáng Xã An Thạnh , Huyện Bến Cầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
54 An Thạnh 20 / 8 R.nhánh Xã An Thạnh , Huyện Bến Cầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
55 Đường Cộ 25 / 10 R. Đường Cộ Xã Tiên Thuận , Huyện Bến Cầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
56 Long Giang 60 / 10 R. Vàm Bảo Xã Long Giang , Huyện Bến Cầu , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
57 Thành Thành Công 50 / 10 R. Trảng Bàng Phường An Hòa , Thị xã Trảng Bàng , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
58 Rạch Bình Thủy 30 / 10 R. Trảng Bàng Phường An Hòa , Thị xã Trảng Bàng , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
59 Cầu Hàn 58 / 10 R. Trảng Bàng Phường An Hòa , Thị xã Trảng Bàng , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa
60 Phú Lâm 20 / 10 R. Trảng Bàng Phường An Hòa , Thị xã Trảng Bàng , Tỉnh Tây Ninh Hàng hóa Bốc dỡ hàng hóa


Thiết kế và phát triển bởi Cảng vụ Tây Ninh phối hợp cùng Trung Tâm giám sát điều hành kinh tế xã hội tập trung Tỉnh Tây Ninh - Version 1.0